Świadczę pomoc prawną
opartą na wiedzy, rzetelności i szacunku dla drugiego człowieka.

Jestem konsekwentna w działaniu i zdeterminowana w drodze do osiągnięcia celu,
gwarantując klientom najwyższą staranność w prowadzeniu ich spraw.

O KANCELARII

Beata Kaliska – adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu;

  • absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie prawa sądowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz zarządzania instytucjami publicznymi w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Poznaniu;
  • przez lata pogłębiała swoją wiedzę podczas kilkudziesięciu szkoleń z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego, systemu dozoru elektronicznego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej;
  • przez okres 14 lat zdobywała doświadczenie zawodowe, będąc zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Koninie.

OFERTA

REPREZENTACJA W SPORACH CYWILNYCH

Wyszukuję najlepsze dla klienta rozwiązania prawne, przygotowuję koncepcje
działania i rozważam, czy problem, z jakim do mnie przychodzi, powinien zostać rozwiązany na drodze sądowej, czy też można tego uniknąć za pomocą porozumienia.

REPREZENTACJA W SPRAWACH KARNYCH

Bronię osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, oraz
osoby, przeciwko którym wniesiono akt oskarżenia do sądu, dążąc do uniewinnienia lub
złagodzenia kary, w tym również do warunkowego zawieszenia jej wykonania.

UMOWY I OPINIE

Zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem wszelkiego rodzaju umów oraz opinii prawnych w indywidualnych sprawach.

POMOC W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

Świadczę pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w zakresie
ubezpieczeń społecznych, podatków i innych należności publicznoprawnych.

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Świadczę stałą obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w
formie jednoosobowej, jak i spółek prawa handlowego.

DOZÓR ELEKTRONICZNY

Przygotowuję wnioski o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary w formie dozoru elektronicznego w sprawach, w których wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku, co umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych, bez konieczności osadzenia w zakładzie karnym.

DOJAZD

POMOC ONLINE

Chcąc umożliwić klientom otrzymanie pomocy w sposób dogodny i bez konieczności wychodzenia z domu, kancelaria świadczy usługi za pośrednictwem internetu.

Zapraszam do wypełnienia poniższego formularza. W ciągu 24 godz. od otrzymania wiadomości prześlę Państwu wycenę, informacje na temat usługi oraz czas jej realizacji, jak również zaproponuję termin spotkania. Zgłoszenia przyjmuję również drogą mailową na adres: kancelaria.kaliska@wp.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KANCELARII

Plac Niepodległości 1/11A; 62-510 Konin

tel.: 697 632 426

adres e-mail: kancelaria.kaliska@wp.pl

godziny otwarcia kancelarii: poniedziałek-piątek 9.00-17.00

Proszę o wcześniejszy kontakt celem umówienia spotkania.

NIP: 665270219 7

Numer rachunku: 85 1940 1076 3195 2314 0000 0000